ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ๒๒ รายการ   23 เม.ย. 2564 7 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา.....   20 เม.ย. 2564 15 ครั้ง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยววอถีชุมชนลุ่มแม่นำ้เจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมย่อย เชื่.....   2 เม.ย. 2564 74 ครั้ง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยววอถีชุมชนลุ่มแม่นำ้เจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมย่อย เชื่.....   2 เม.ย. 2564 71 ครั้ง
เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงหลังคา ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมและอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่า.....   25 ก.พ. 2564 35 ครั้ง
เรื่อง จัดจ้างทำตาข่ายกันนกรอบอาคาร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง   24 ก.พ. 2564 37 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง   22 ก.พ. 2564 15 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.....   9 ธ.ค. 2563 15 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอ.....   8 ธ.ค. 2563 14 ครั้ง