ดาวน์โหลด

การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเ..... 15 ก.พ. 2562 19 ครั้ง
รายงานการประชุม การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการเพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเท..... 4 ก.พ. 2562 20 ครั้ง
ขอเชิญทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ 24 ธ.ค. 2561 149 ครั้ง
ประกาศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ 19 ธ.ค. 2561 40 ครั้ง
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ 19 ธ.ค. 2561 105 ครั้ง
ปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้าจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 28 พ.ย. 2561 46 ครั้ง
ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ..... 26 พ.ย. 2561 24 ครั้ง
แบบฟอร์มการจัดตั้ง “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” 23 พ.ย. 2561 28 ครั้ง
เส้นทางการท่องเที่ยว เมืองรองจังหวัดอ่างทอง "ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน" 8 พ.ย. 2561 47 ครั้ง