ดาวน์โหลด

ปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2564   1 ครั้ง
ใบสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ   67 ครั้ง
เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง   38 ครั้ง
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ (Big Dancer)   88 ครั้ง
เปิดรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2563   76 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาเปตอง กิจกรรมกีฬาสานระหว่างหน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง   71 ครั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ   127 ครั้ง
โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมให้ความรู้บุคลากรเครือข่ายวอลเล่ย์บอล ประจำปี ๒๕๖๒   99 ครั้ง
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอ...คัพ" ประจำปี ๒๕๖๒   253 ครั้ง