จ้างเหมาจัดโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรม วิ่งสุขใจ ไหว้พระใหญ่ ที่อ่างทอง (RUN FOR OTHERS ANGTHONG 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างเหมาจัดโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรม วิ่งสุขใจ ไหว้พระใหญ่ ที่อ่างทอง (RUN FOR OTHERS ANGTHONG 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศราคากลาง

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง