พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ การประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ ประจำประจำปี ๒๕๖๓

15 ก.ย. 2563      10 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรม : พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ การประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ ประจำประจำปี ๒๕๖๓

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ การประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ ประจำประจำปี ๒๕๖๓ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๙ ทีม ๙ จังหวัด ของกลุ่มภาคกลาง ๒ รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ การประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ บริเวณ ลานกิจกรรม ชั้น ๒ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา