วิทยากรโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ประจำงบประมาณ ๒๕๖๓

9 ก.ย. 2563      10 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรม : วิทยากรโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ประจำงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ในหัวข้อ ผู้นำกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ประจำงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำมีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่พึงมีต่อชุมชน ได้รับแนวความคิดในการบริหารจัดการชุมชน สามารถนำมาต่อยอดจัดการชุมชนของตนเองได้

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ ห้องประชุมพระอาจารย์ธรรมโชติ ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง