การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

3 ก.ย. 2563      12 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรม : การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดกิจกรรม : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองและจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง