การประชุมตรวจราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑

1 ก.ย. 2563      24 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรม : การประชุมตรวจราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ โดยมี นายสันติ ป่าหวาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา