พิธีมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ประกอบด้วยรุ่นอายุ ๑๒ ปี, ๑๔ ปี, ๑๖ ปี, ๑๘ ปี และประชาชนหญิง ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓

31 ส.ค. 2563      69 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

กิจกรรม : พิธีมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ประกอบด้วยรุ่นอายุ ๑๒ ปี, ๑๔ ปี, ๑๖ ปี, ๑๘ ปี และประชาชนหญิง ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓

รายละเอียดกิจกรรม : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดอ่างทอง โดยนายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ประกอบด้วยรุ่นอายุ ๑๒ ปี, ๑๔ ปี, ๑๖ ปี, ๑๘ ปี และประชาชนหญิง

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง