พิธีเปิด “งานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓”

21 ก.พ. 2563      140 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรม : พิธีเปิด “งานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓”

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิด “งานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓” ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ประเพณี และของดีเมืองอ่างทอง โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ครั้งนี้

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง