วิทยากรเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ ๘

15 ก.พ. 2563      154 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรม : วิทยากรเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ ๘

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวศุกลรัตน์ นามแดง หัวหน้าส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายศุภพงศ์ ศาสตร์ศิริ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เป็นวิทยากรเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ ๘ 

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง