งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๒ "รดนำ้ขอพร พ่อเมืองอ่างทอง" เนื่องในวันเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณโดมวัดอ่างทอง

11 เม.ย. 2562      16 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวแะลกีฬาจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วม

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๒ รดนำ้ขอพร พ่อเมืองอ่างทอง เนื่องในวันเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณโดมวัดอ่างทองวรวิหาร

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง