โครงการออกกำลังกาย "กีฬามวลชน ๔.๐" (Sport For All ๔.๐) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

27 มี.ค 2562      27 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

         นายธนกฤติ คำภักดี เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง (อำเภอเมืองอ่างทอง) ได้จัดโครงการ "Sport For All ๔.๐" ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำในแต่ละอำเภอของจังหวัดอ่างทองพร้อมครูและเด็กนักเรียน เข้าร่วมโครงกา่รฯ ในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง