404 - ҲļĿ¼

ҪҵԴѱɾѸƻʱá

การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

9 มิ.ย. 2565      33 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

กิจกรรม : การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

รายละเอียดกิจกรรม : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี เพื่อจัดทำข้อมูลรายละเอียดการเป็นจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว โดยมีนายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง