พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔

18 ม.ค. 2564      25 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

กิจกรรม : พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔ สืบเนื่องจากวันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้เป็นวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทั้งนี้ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า สมเด็จพระนเรศวรได้กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช ๙๕๔ คำนวณได้ ตรงกับวันที่ ๒๕ มกราคม ค.ศ.๑๕๙๓ หรือ พ.ศ.๒๑๓๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ที่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ ๒๕ มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหมเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ฯ ครั้งนี้

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง