พิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ให้กับผู้ชะนะเลิศ ในการการแข่งกีฬาบาสเกตบอล ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๓

22 ก.ย. 2563      21 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรม : พิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ให้กับผู้ชะนะเลิศ ในการการแข่งกีฬาบาสเกตบอล ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๓

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวศุกลรัตน์ นามแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ให้กับผู้ชะนะเลิศ ในการการแข่งกีฬาบาสเกตบอล ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศไปทำการแข่งขันในระดับเขตและระดับประเทศต่อไป

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ สนามกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนสตรีอ่างทอง