การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๓

12 ก.ย. 2563      27 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรม : จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๓

รายละเอียดกิจกรรม : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศไปทำการแข่งขันในระดับเขต และระดับประเทศต่อไป จำนวน ๔ รุ่นอายุ ประกอบด้วย รุ่นอายุ ๑๒ ปี ๑๔ ปี ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี และจำนวน  ๙ ชนิดกีฬา โดยมีนายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ ครั้งนี้

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง