การประชุมผู้จัดการทีมจับสลากแบ่งสาย ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๓

1 ก.ย. 2563      28 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรม : การประชุมผู้จัดการทีมจับสลากแบ่งสาย ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๓

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายสุชิน สุขโก เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ ๗ อำเภอในจังหวัดอ่างทอง จัดการประชุมผู้จัดการทีมจับสลากแบ่งสาย ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รุ่นอายุ และ จำนวน ๙ ชนิดกีฬา เพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศไปทำการแข่งขันในระดับเขต และระดับประเทศต่อไป

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง