พิธีเปิดงานไทยเที่ยวไทย “ไปเที่ยวสวนนงนุชพัทยาฟรี ๑ เดือน"

5 มี.ค 2563      191 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

กิจกรรม : ประธานร่วมเปิดงานไทยเที่ยวไทย “ไปเที่ยวสวนนงนุชพัทยาฟรี ๑ เดือน”

รายละเอียดกิจกรรม : นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานร่วมเปิดโครงการไทยเที่ยวไทย “ไปเที่ยวสวนนงนุชฟรี ๑ เดือน” โดยสวนนงนุชพัทยา มีนโยบายต้องการให้ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย เข้าชมสวนนงนุชฟรี ๑ เดือน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งครั้งนี้จะขอเชิญประชาชนในจังหวัดอ่างทอง เข้าชมสวนนงนุชพัทยาฟรี (ยกเว้นอาหาร รถชมเที่ยว การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดงช้างแสนรู้) เพื่อให้ชาวจังหวัดอ่างทองได้มาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นสวนที่สวยติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ สวนลอยฟ้า สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี