ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน อาณาจักรบ้อง ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

6 ก.พ. 2563      269 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรม : ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง และตัวแทนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ อาณาจักรบ้อง ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี