พิธีเปิด เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนตลาดศาลเจ้าโรงทอง จังหวัดอ่างทอง

22 ธ.ค. 2562      191 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรม : พิธีเปิด เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนตลาดศาลเจ้าโรงทอง จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนตลาดศาลเจ้าโรงทอง โดยจังหวัดอ่างทองร่วมกับอำเภอวิเศษชัยชาญ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนตลาดศาลเจ้าโรงทอง” อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยเปิดตั้งแต่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ภายในงานมีการแสดงศิลปะไทย-จีน การจำหน่าย OTOP อาหาร ขนม สินค้าของดีทุกอำเภอ ของที่ระลึก ที่เป็นงานหัตถกรรม ฝีมือ พร้อมเครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง เสื้อผ้า บุรุษ สตรี พืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ มีร้านค้า ๑๕๐ ร้าน ร่วมจัดแสดงบนถนน ๕ สาย ได้แก่ ถนนเด็กศิลป์ ถนนชวนชิม ถนนชวนซื้อของดีอ่างทอง ถนนเด็กเล่น และ ถนนคนวัยเก่า จึงเชิญชวนพี่น้องชาวอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงไปซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนอ่างทอง เป็นของฝากของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดพิธีฯ ในครั้งนี้

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ บริเวณศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง