โครงการออกกำลังกาย "กีฬามวลชน ๔.๐" (Sport For All ๔.๐) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่าตลาด ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

10 เม.ย. 2562      28 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

         นางนัฐกานต์ พ่วงทอง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโพธิ์ทอง ภายใต้สังกัดสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจัวหัดอ่างทอง ได้จัดโครงการออกกำลังกาย "Sport For All ๔.๐" ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอโพธิ์ทอง เยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงกา่รฯ ในครั้งนี้ ณ สนามโรงเรียนวัดท่าตลาด ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน