พิธีมอบอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยทางน้ำของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

10 เม.ย. 2562      58 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

              วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายพีระพงษ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง มอบป้ายประชาสัมพันธ์และเตือนภัยนักท่องเที่ยวพร้อมเสื้อชูชีพ เพื่อดูแลความปลอดภัยทางน้ำของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับ นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย ณ หมู่ที่ ๑ หาดเจ้าพระยา ตำบลราชสถิตย์ และ หมู่ที่ ๓ หาดพ่อพระราม ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง