โครงการออกกำลังกาย "กีฬามวลชน ๔.๐" (Sport For All ๔.๐) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

3 เม.ย. 2562      25 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

         นายรังสรรค์ สีมี่ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง (อำเภอสามโก้) ได้จัดโครงการ "Sport For All ๔.๐" ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำในแต่ละอำเภอของจังหวัดอ่างทองพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอสามโก้และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงกา่รฯ ในครั้งนี้ ณ ลานกีฬาหน้าว่าที่การอำเภอสามโก้ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง