โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนำ้ของนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดอ่างทอง

17 มี.ค 2562      24 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนำ้ของนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ให้แก่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว จำนวน ๕๐ คน