วัดสระแก้ว

12 มี.ค 2562      337 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

รายละเอียด

เป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่มีเด็กกำพร้ามากที่สุดในประเทศไทย ภายในวัดสระแก้วยังมีอาคาร“สามัคคีสมาคาร” ซึ่งเป็นอาคารศูนย์โครงการทอผ้าตามพระราชประสงค์ ภายในอาคารมีสินค้าผ้าทอคุณภาพดีเช่น ผ้าซิ่น ผ้าขาวม้า ผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีศูนย์วัฒนธรรมอำเภอป่าโมก ภายในมีสาธิตการทอผ้า การทำเครื่องประดับเงิน การปั้นตุ๊กตาชาววัง เป็นการเผยแพร่งานฝีมือของชาวอำเภอป่าโมกซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและมีจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจ

ลักษณะเด่น

-สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่มีเด็กอยู่ในความดูแลและได้จัดตั้งคณะลิเกเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว เพื่อหารายได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กกำพร้า -ที่ตั้งของ สามัคคีสมาคาร เป็นศูนย์โครงการทอผ้าตามพระราชประสงค์ -เดิมชื่อ วัดสะแก สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หรือประมาณ 300 ปีเศษมาแล้ว มาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสระแก้วในปี พ.ศ. 2495

ประวัติ

เดิมชื่อ “วัดสระแก” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ.2286 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2491 ต่อมาในปี พ.ศ.2497 ได้เปลี่ยนจากชื่อวัดสระแกเป็น วัดสระแก้ว นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ มีโรงพยาบาลซึ่งสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2530 อันเป็นสาขาของโรงพยาบาลป่าโมกและทางวัดได้จัดให้มีการสงเคราะห์เลี้ยงเด็กกำพร้าและเด็กยากจนขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2483
นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ "สามัคคีสมาคาร" ซึ่งเป็นโครงการทอผ้าตามประราชประสงค์ มีการส่งเสริมการทอผ้า ย้อมผ้า และพิมพ์ในลักษณะต่าง ๆ มากมาย ผ้าทอที่มีชื่อคือผ้าทอที่บางเสด็จ และได้มีการจัดตั้งคณะลิเกเด็กกำพร้า เพื่อหารายได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูแลเด็กกำพร้าอีกด้วย

ที่อยู่

เลขที่ 1/1 หมู่ 6 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130

เบอร์ติดต่อ

035-868-398, 035-868-399

เว็บไซต์

http://wadsakaew.com/

Facebook

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%88-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/170693406318118