วัดโล่ห์สุทธาวาส

12 มี.ค 2562      1560 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

รายละเอียด

จังหวัด อ่างทอง เป็นเมืองโบราณ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยทวารวดี มีศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบเฉพาะท้องถิ่น อีกทั้งยังมีมรดกอันล้ำค่าที่บรรพชน รุ่นเก่าได้มอบไว้อย่างมากมาย โดยเฉพาะความเจริญรุ่งเรืองด้านพระพุทธศาสนา จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ดินแดนแห่งธรรมะ ดังจะเห็นได้จากวัดวาอารามเก่าแก่ ที่มีอยู่มากมายในจังหวัดนี้ วัดโล่ห์สุทธาวาส เป็นวัดเล็กๆ ตั้งอยู่ในตัวเมือง อ่างทอง มีอายุการสร้างกว่าร้อยปี และมีประวัติที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระอริยสงฆ์แห่งยุครัตนโกสินทร์

ลักษณะเด่น

ภายในอุโบสถชั้นล่าง ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเดินลอดพระอุโบสถสวรรค์ที่มีความงดงามเพื่อเป็นสิริมงคล และยังสามารถสักการะพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระอุโบสถชั้นบนประดิษฐานพระพุทธอนันตชินเป็นพระประธาน และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธประวัติ บริเวณในพื้นที่วัดยังจัดเป็นส่วนพิเศษให้ชาวจังหวัดอ่างทองและผู้มีความเลื่อมใสศรัทธากราบนมัสการรูปหล่อของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จับยามสามตา ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะการทำนายทายทักเสี่ยงเซียมซี พุทธศาสนิกชนนิยมกราบไหว้แล้วนำน้ำพระพุทธมนต์กลับไปบูชา บริเวณเดียวกันยังจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งของเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆ และมีพุทธไสยาสน์อายุกว่า 150 ปี ให้กราบไหว้บูชา

ประวัติ

วัดโล่ห์สุทธาวาส สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2410 โดยมีนางโล่เป็นผู้สร้าง ชาวบ้านนิยมเรียก “ วัดยายโล่ห์” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2427 การบูรณะพัฒนาวัดได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยที่พระครูวิบูลวิหารกิจ เป็นเจ้าอาวาส เป็นต้นมา ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การปกครองของ พระครูปลัดไพฑูรย์ กนฺตธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวัด พร้อมๆ กับชุมชนและพัฒนาบุคคลควบคู่กัน ดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่ทางวัดได้ดำเนินการ จนประสบความสำเร็จไปแล้วหลายโครงการ เช่น การเผยแผ่พุทธศาสนาสู่สถาบันการศึกษาและหน่วยราชการต่างๆ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ปีละกว่าร้อยทุน, การปฏิบัติธรรมกรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี, โครงการตู้ยาชุมชน บริการยาสมุนไพรและยาสามัญประจำบ้านฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง, โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ที่เสียชีวิต บริจาคหีบศพ และรับส่งผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลไปยังวัดที่จะฌาปนกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ, โครงการสงเคราะห์ศพไร้ญาติ หรือที่ญาติไม่สามารถจัดงานได้

ที่อยู่

วัดโล่ห์สุทธาวาส ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

เบอร์ติดต่อ

035 611 778

เว็บไซต์

http://www.watlo.net/default.asp

อีเมล

watlo-angthong@hotmail.co.th

Facebook

https://th-th.facebook.com/watlhosutthawas/