วัดปลดสัตว์

12 มี.ค 2562      169 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

รายละเอียด

วัดปลดสัตว์นี้เป็นวัดเก่าแก่ที่มีทิวทัศน์ สวยงาม โบราณสถานและปูชนียสถานอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะถูปาคารเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอายุราว 150 ปี ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์วัดปลดสัตว์เลยก็ว่าได้ สร้างมาตั้งแต่การสร้างอุโบสถ์วัดปลดสัตว์หลังเก่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงสูงยอดเข้าหากันสูง 7 ชั้น ฐานกว้างด้านละ 7 เมตร 7 เซนติเมตร และหันหน้าออกทางด้านทิศตะวันออก สร้างตามอย่างเจดีย์พุทธคยา มีทั้งหมด 6 ชั้น เปรียบดังสวรรค์ทั้งหกและมีเจดีย์ประดิษฐานอยู่ด้านบนสุด เปรียบดังพระเจดีย์เกตุแก้วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์ ซึ่งเชื่อกันว่า คนที่เกิดปีจอหรือปีมะเส็ง หากได้กราบไหว้บูชาจะเกิดผลานิสงส์นานัปการ

ลักษณะเด่น

วัดปลดสัตว์ เป็นการปลดปล่อยชีวิตสัตว์ เป็นมหาบุญ เปรียบ เสมือนว่าได้ชีวิตใหม่ ปลดทุกข์ ปลดโศก ปลดโรค ปลดภัย

ประวัติ

วัดปลดสัตว์ เดิมมีนามว่า “วัดสะแก” เคยเป็นวัดร้าง ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณ พ.ศ. 2400 ได้เริ่มมีการบูรณะขึ้นใหม่ มีนามใหม่ว่า “วัดดำรงค์ธรรม” ครั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เสด็จตรวจการคณะสงฆ์และที่พักที่วัดนี้ ทรงปรารภว่า วัดตั้งอยู่ที่บ้านแห ควรจะชื่อว่า “วัดปลดสัตว์” หมายถึงการปลดสัตว์ออกจากแหจึงได้เปลี่ยนนามวัดมาเป็น “วัดปลดสัตว์” สืบต่อมา วัดปลดสัตว์ เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแห่งแรกของจังหวัดอ่างทองฝ่ายธรรมยุตนิกาย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2427

ที่อยู่

หมู่ 4 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

เบอร์ติดต่อ

035-525867, 035-525880

Facebook

https://www.facebook.com/Watplodsat/