ระเบียบและกฏหมาย

8 พ.ย. 2561      121 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

เอกสารดาวน์โหลด

กฏกระทรวงฯ แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด
กฏกระทรวงฯ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ดาวน์โหลด