ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ จุดบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดอ่างทอง

13 เม.ย. 2565      42 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.

กิจกรรม : ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ จุดบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายสุระ ศรีอาจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ จุดบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอสามโก้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ จุดบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมอบน้ำดื่มและสิ่งของ และอุปกรณ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ถนน โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกรรมการรับผิดชอบอำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ 1.ป้อมสายตรวจ ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3454 2.ป้อมสายตรวจ ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3195 3.บริเวณหน้าเทศบาลตำบลสามโก้ อ.สามโก้ ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3373 4.บริเวณสี่แยกไฟแดงวิเศษชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3195