การประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

29 ก.ค. 2564      267 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

กิจกรรม :  การประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

รายละเอียดกิจกรรม : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง ให้มีความพร้อมในการรับรองนักท่องเที่ยวและเสริมสร้างประสบการณ์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน สอดคล้องกับการท่องเที่ยวในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ ครั้งนี้ และนายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงานฯ

 สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ ห้องประชุม 111 ปี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)