พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการเครื่องมือสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

3 เม.ย. 2564      24 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

กิจกรรม : พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการเครื่องมือสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการเครื่องมือสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เชิง สาระบันเทิงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน “สิงห์ทองชัยบุรี” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ ห้องประชุมที่นี่มีดีรีสอร์ท อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง