ลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดอ่างทอง

20 ม.ค. 2564      21 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

กิจกรรม : ลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาววไลพร จรตระการ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอแสวงหา และนายศุภพงศ์ ศาสตร์ศิริ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดอ่างทอง เพื่อชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ต่อพี่น้องประชาชนสร้างความรู้เท่าทันและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ และขอความร่วมมือคัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในสถานที่ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด และสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) อย่างเข้มงวด หากพบมีไข้และอาการทางเดินหายใจผิดปกติให้นำส่งโรงพยาบาลทันที เพื่อตรวจวินิจฉัยต่อไป

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ วัดสีบัวทอง, จุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำอำเภอแสวงหา, ตลาดนัดวัดแสวงหา, สถานประกอบการและร้านค้าสะดวกซื้อ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง