งานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔

17 ม.ค. 2564      24 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

กิจกรรม : งานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาววริชญา ชะอุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการฑูต และนักปราชญ์ที่กล้าหาญ เห็นได้จากการกระทำยุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด และทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของประชาชน ให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพอย่างเสรี ทรงยกเลิกจังกอบให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชน ทรงกระชับมิตรกับดินแดนต่างๆ ทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกล ทรงให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรมและสร้างศาสนะวัตถุ ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดของกรุงสุโขทัย ๕๐ ปี และที่สำคัญได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทย ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๓๗๖ ในขณะทรงผนวช จังหวัดอ่างทองจึงได้จัดรัฐพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขึ้น โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ครั้งนี้

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง