พิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

28 ก.ย. 2563      12 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรม : พิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดกิจกรรม : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดอ่างทองการแข่งขันกีฬาเปตอง โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ให้ความสำคัญของการออกกำลังกายเล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้นและปลอดโรคคนเมือง อาทิ โรคอ้วน โรคออฟฟิศซินโดรม ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลฯ และนายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ผู้กล่าวรายงาน โครงการฯ ครั้งนี้

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง