เยาวชนต้นกล้านันทนาการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการ ในเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

23 ก.ย. 2563      27 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรม : เยาวชนต้นกล้านันทนาการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการ  ในเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดกิจกรรม : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ตระหนักในคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ และสามารถนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง โดยมีนายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ครั้งนี้

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง