พิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ให้กับผู้ชะนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเปตอง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๓

23 ก.ย. 2563      21 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรม : พิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ให้กับผู้ชะนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเปตอง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๓

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ให้กับผู้ชะนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศไปทำการแข่งขันในระดับเขตและระดับประเทศต่อไป

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ บริเวณลานสนามเปตอง (ชั่วคราว) ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง