ลงพื้นที่กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

19 ก.ย. 2563      13 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรม : ลงพื้นที่กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดกิจกรรม :นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวศุกลรัตน์ นามแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมตรวจประเมินสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโครงการ Amezing Thailand Safety&health Adminstration(SHA) และร่วมงานถนนคนเดิน ณ ตลาดน้อย/ตลาดศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ คาวบอยฟาร์ม อำเภอแสวงหา, เรือนรับขวัญ อำเภอวิเศษชัยชาญ และหมู่บ้านกลองเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง