จ้างเหมาทำสนามฟุตบอล เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอ...คัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างเหมาทำสนามฟุตบอล เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอ...คัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง